Χορηγία κου Κουτίνα σε Συνέδριο Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών

Διεξήχθη στην Καλαμάτα, 22 Ιουνίου 2001 συνέδριο του ΣΕΓΜ, με θέμα «Προοπτικές Νέων Υπηρεσιών στο Γ’ ΚΠΣ και στις συμβάσεις παραχώρησης».

Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη στην Καλαμάτα, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2001 το ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), που φέτος είχε ως θέμα «Προοπτικές Νέων Υπηρεσιών στο Γ’ ΚΠΣ και στις συμβάσεις παραχώρησης». Θέμα, με ιδιαίτερη σημασία ενόψει της πρωτόγνωρης για τα Ελληνικά δεδομένα συγκυρίας για κατασκευή εκτεταμένων έργων υποδομής.

Είχαν κληθεί και έλαβαν μέρος σημαντικές προσωπικότητες του Μελετητικού και Κατασκευαστικού χώρου από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, οι οποίοι κατέθεσαν τις εμπειρίες και απόψεις πάνω στο θέμα. Η συμμετοχή συνέδρων κυρίως από τον κλάδο των Μελετητικών Γραφείων, ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη.