Χορηγία της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ σε Εκδήλωση: «Διαχείριση Κινδύνων Τεχνικών Έργων»

Μάιος 2004: Σε αναζήτηση του σύγχρονου προσώπου του κατασκευαστικού επιχειρείν βρίσκονται οι  Τεχνικές Εταιρίες, οι Εταιρίες Μελετητών

Σε αναζήτηση του σύγχρονου προσώπου του κατασκευαστικού επιχειρείν βρίσκονται οι  Τεχνικές Εταιρίες, οι Εταιρίες Μελετητών και Συμβούλων και γενικότερα οι Μηχανικοί, εκδηλώνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για ενημέρωση σχετικά με τη διεθνή εμπειρία που υπάρχει σε θέματα διαχείρισης Τεχνικών Επιχειρήσεων και Έργων.

Η εκδήλωση που διοργάνωσε η Ομάδα Μάνατζμεντ Τεχνικών Έργων (ΟΜΤΕ) του Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΙΔΙΠ-ΠΥ) της ΕΕΔΕ με θέμα: «Διαχείριση Κινδύνων - Risk Management & Νομική Προστασία Τεχνικών Έργων» επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά αυτή την τάση.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν πλήθος μηχανικών – στελεχών επιχειρήσεων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος σχετικά με τα εξής θέματα:

-Ποιοι είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι υπάρχουν σε ένα Τεχνικό Έργο και ποιες οι επαγγελματικές ευθύνες;
-Πώς μπορεί η Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) να αποβεί αποδοτική και κυρίως κερδοφόρα για μια Τεχνική Εταιρία;
-Με ποιον τρόπο οι Εταιρίες και οι Μελετητές – Σύμβουλοι Μηχανικοί μπορούν να εξασφαλιστούν για τις ευθύνες τους απέναντι στο νόμο;
-Πως μπορεί η Ασφάλιση να αποβεί ένα αποδοτικό εργαλείο προστασίας του σύγχρονου Κατασκευαστή ή Μελετητή, συμβάλλοντας παράλληλα στη διασφάλιση της ποιότητας των κατασκευών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων;

Το βασικό συμπέρασμα της εκδήλωσης ήταν ότι «η αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και των προδιαγραφών για το σχεδιασμό, ανάθεση, κατασκευή, έλεγχο και λειτουργία των έργων αποτελεί ένα από τα πρώτα ζητούμενα για την ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού τομέα της οικονομίας και την πραγματική διασφάλιση των ανθρώπων και των επιχειρήσεων από τους κινδύνους που ελλοχεύουν».
Χορηγός της ενδιαφέρουσας εκδήλωσης, ήταν η Εταιρεία «Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. - Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων», η οποία είναι εξειδικευμένη σε θέματα  Ασφάλισης Κινδύνων Τεχνικών Έργων και Επαγγελματικής Ευθύνης.