01/03/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη δικηγόρου (Ι): Θεσμικό πλαίσιο και επισημάνσεις..." στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"