02/03/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη δικηγόρου (ΙΙ): Υπάρχει και δεν είναι στο "απυρόβλητο" ο δικηγόρος" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"