02/11/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων: Απόψεις που η αγορά καλό είναι να γνωρίζει" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων: Απόψεις που η αγορά καλό είναι να γνωρίζει" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".