04/03/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης δικηγόρου (ΙV): Χρήσιμο "εργαλείο" στο σύγχρονο επαγγελματία" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"