04/09/2020: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής: Απαραίτητος αλλά..." στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".