04/11/2020: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση ευθύνης ανεξάρτητων συμβούλων: Προϊόν της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ με χαμηλό κόστος & αξιοπιστία Lloyd’s" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"