05/01/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων & ευθύνη: Αφορά Ιδιώτες, Επενδυτές, Μηχανικούς, Μεσίτες, Δικηγόρους και Ασφαλιστές" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal" και του "B2Green"