05/03/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη δικηγόρου (V): Αξιόπιστη & οικονομική Ασφάλιση από τους Ειδικούς" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"