05/10/2020: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα: Αγώνας για το αυτονόητο!" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"