05/11/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων (IΙΙ): Το τεχνοκρατικό μοντέλο της Τουρκίας" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων (IΙΙ): Το τεχνοκρατικό μοντέλο της Τουρκίας" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".