06/05/2022: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Τουριστικές επιχειρήσεις & ασφάλιση (Ι): Ευαίσθητος κλάδος της οικονομίας με ένταση Ευθύνης” στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Τουριστικές επιχειρήσεις & ασφάλιση (Ι): Ευαίσθητος κλάδος της οικονομίας με ένταση Ευθύνης” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".