07/09/2020: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Κορωνοϊός: Αφύπνισε & προβληματίζει την Ασφαλιστική Αγορά!" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"