08/03/2022: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης και δημόσια έργα – Ρυθμιστικός παράγων η αστική ευθύνη” στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "ΥΠΟΔΟΜΕΣ"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης και δημόσια έργα – Ρυθμιστικός παράγων η αστική ευθύνη” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "ΥΠΟΔΟΜΕΣ".