09/09/2020: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Εκσυγχρονισμός συστήματος παραγωγής Δημόσιων Έργων: Διαχρονική ουτοπία ή κρυφή ελπίδα;" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "ΥΠΟΔΟΜΕΣ".