10/12/2020: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη: Λάθη & παραλείψεις που μπορεί να κοστίσουν..." στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"