12/08/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ζημιές από Θεομηνίες & Ιδιωτική Ασφάλιση: Αναγκαίος ο εξορθολογισμός" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ζημιές από Θεομηνίες & Ιδιωτική Ασφάλιση: Αναγκαίος ο εξορθολογισμός" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".