12/3/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης δικηγόρου: Ας αντιγράψουμε τους Κύπριους αδελφούς!" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"