13/04/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης: Μόνο για γερούς "παίχτες"!" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".