14/04/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης: Δύσκολος κλάδος αλλά υπάρχουν λύσεις" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"