15/02/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης: Αναγκαία η ποιότητά τους για την ανάπτυξη του Κλάδου" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"