16/05/2022: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Τουριστικές επιχειρήσεις & ασφάλιση (ΙΙ): Ξενοδοχεία. Αναγκαία η ορθολογική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης” στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Τουριστικές επιχειρήσεις & ασφάλιση (ΙΙ): Ξενοδοχεία. Αναγκαία η ορθολογική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".