16/11/2022: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Έργα ΣΔΙΤ και παραγωγικές επενδύσεις: Σημαντική παράμετρος η διαχείριση κινδύνων” στο BLOG & στο Portal του "ΥΠΟΔΟΜΕΣ"