19/10/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Υπευθυνότητα & Ευθύνη: Σε μια κοινωνία που αλλάζει" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Υπευθυνότητα & Ευθύνη: Σε μια κοινωνία που αλλάζει" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".