21/11/2022: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφαλίσεις τεχνικών έργων: Να γνωρίζει η αγορά” στο BLOG & στο Portal του "NextDeal"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφαλίσεις τεχνικών έργων: Να γνωρίζει η αγορά” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".