21/12/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ποιότητα & Ασφάλιση αστικής ευθύνης - Προσεγγίζοντας την ουσία της Ασφάλισης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ποιότητα & Ασφάλιση αστικής ευθύνης - Προσεγγίζοντας την ουσία της Ασφάλισης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".