21/9/2020: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Τομέας τεχνικών έργων: Ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Κλάδο Ασφαλίσεων" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"