22/12/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ποιότητα & ασφάλιση αστικής ευθύνης (Ι) Διαχρονικής αξίας παράμετροι του σύγχρονου “επιχειρείν” στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ποιότητα & ασφάλιση αστικής ευθύνης (Ι) Διαχρονικής αξίας παράμετροι του σύγχρονου “επιχειρείν” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".