23/05/2022: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Τουριστικές επιχειρήσεις & ασφάλιση (ΙΙΙ): Τουριστικοί Πράκτορες. Απαραίτητη η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης” στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"