24/04/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Διαχειριστές Αφερεγγυότητας: Θεσμική υποχρέωση η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"