26/01/2022: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Χιονοθύελλα & ευθύνες - Υπάρχει και η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης!” στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"

Άρθρο κ. Γ.Κουτίνα με θέμα: "Χιονοθύελλα & ευθύνες - Υπάρχει και η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης!” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".