26/02/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη δικηγόρου και ασφάλιση: Μια υπεύθυνη αντικειμενική προσέγγιση" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"