27/11/2020: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Σύστημα παραγωγής τεχνικών έργων: Παράγων εκσυγχρονισμού η Ασφάλιση" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".