28/9/2020: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Αστική επαγγελματική ευθύνη: Τι είναι και σε ποιους είναι απαραίτητη;" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal της εφημερίδος ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ