29/10/2020: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Νέες μορφές απασχόλησης λόγω κορωνοϊού: Χρήσιμο "εργαλείο" η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"