29/9/2020: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Παραγωγή Δημοσίων Έργων: Μια σύγχρονη τεχνοκρατική προσέγγιση" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "ΥΠΟΔΟΜΕΣ"