30/11/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Απαραίτητη η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Απαραίτητη η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".