30/12/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ποιότητα & ασφάλιση αστικής ευθύνης (ΙΙ) - Εργαλεία διασφάλισης Καταναλωτή / Κοινωνικού Συνόλου” στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ποιότητα & ασφάλιση αστικής ευθύνης (ΙΙ) - Εργαλεία διασφάλισης Καταναλωτή / Κοινωνικού Συνόλου” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".