Μήνυμα κατάστασης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Ασφάλιση Drones (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών)

ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) - τα ευρέως γνωστά ως Drones. Σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη με ενδιαφέρουσες εφαρμογές αλλά και κινδύνους που οι επαγγελματίες ή/και ερασιτέχνες χρήστες, πρέπει απαραιτήτως  να γνωρίζουν. Μπορεί να υποστούν ζημιά ή απώλεια. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες σε Τρίτους με σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Στη βάση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων και ευθυνών από τη χρήση των Drones, είναι απαραίτητη.

Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s”, προσφέρει αξιόπιστη και οικονομική λύση στην Ασφάλιση Drones από τη λειτουργία και χρήση τους, προωθώντας στην αγορά από το 2016, εξειδικευμένο ασφαλιστικό προϊόν διεθνών προδιαγραφών. Από το 2022 πλέον η Ασφάλιση θα είναι μέσω της συνεργασίας της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ με την εταιρεία CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Ανταποκριτές των Lloyd's.

Ασφαλιστήριο

Πρόκειται για διεθνών προδιαγραφών ασφαλιστικό προϊόν του κλάδου ασφάλισης κινδύνων αεροπλοΐας (Aviation Insurance). Απευθύνεται σε Επαγγελματίες Χρήστες Drone και προσφέρεται με αξιοπιστία. Περιλαμβάνει:
Ι)   ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ από χρήση Drone με όριο 1.300.000€/γεγονός
     - Αποζημίωση για σωματικές βλάβες/θάνατο
     - Αποζημίωση για υλικές ζημιές Τρίτων
ΙI)  ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ του ίδιου του Drone
     - Αντικατάσταση ή Επισκευή του Drone
     - Κάλυψη επίγειου συστήματος πλοήγησης
     - Κάλυψη ειδικού φορτίου (payload)

Πλεονεκτήματα Ασφαλιστηρίου

  • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης με μεγάλο όριο αποζημίωσης
  • Ιδιαίτερα ανταγωνιστικά χαμηλά ασφάλιστρα (ενδεικτικά, τα ετήσια ασφάλιστρα είναι της τάξεως των 180€)
  • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης πολλών Drones με το ίδιο ασφαλιστήριο
  • Δυνατότητα κάλυψης ολικής απώλειας ή υλικής ζημιάς του ίδιου του Drone
  • Γεωγραφική κάλυψη, όχι μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας αλλά Παγκόσμια!
  • Γρήγορη και δίκαιη αποζημίωση χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες (υπάρχουν ήδη αρκετές περιπτώσεις που αποζημιώθηκαν άμεσα)

Διαδικασία Ασφάλισης / Ζητήστε Προσφορά (απευθείας ή μέσω Ασφαλιστή)
​Συμπληρώστε πλήρως την Αίτηση Ασφάλισης (Κάντε κλικ εδώ)