ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Απαραίτητη για τη διασφάλιση υγείας, περιουσίας και της όποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η σωστή προσέγγισή της, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, απαιτεί τη συμβολή κατάλληλου Ασφαλιστή.
"ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ". Προσφέρει αξιόπιστες & οικονομικές ασφαλίσεις που εξασφαλίζουν σιγουριά και απελευθερώνουν παραγωγικές δυνάμεις για
ευημερία και ανάπτυξη.

 

                ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

         ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ                    ΛΟΓΙΣΤΕΣ                    ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
      

                                                                                                                    ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

        DRONE                      ΕΤΑΙΡΙΕΣ SECURITY           CYBER RISK        
   

                                        ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ         ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ