ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Είναι απαραίτητη για τον κάθε Ιδιώτη/Οικογενειάρχη, Επαγγελματία ή Επιχείρηση. Ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, απαιτεί  κατάλληλου αξιόπιστες & οικονομικές ασφαλιστικές υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν σιγουριά και να απελευθερώνουν παραγωγικές δυνάμεις για ευημερία και ανάπτυξη.

 

                ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

         ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ                    ΛΟΓΙΣΤΕΣ                    ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
      

                                                                                                                    ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

        DRONE                      ΕΤΑΙΡΙΕΣ SECURITY           CYBER RISK        
   

                                        ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ         ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ