ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Απαραίτητη για τη διασφάλιση υγείας, περιουσίας και της όποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η σωστή προσέγγισή της, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, απαιτεί τη συμβολή κατάλληλου Ασφαλιστή.
"ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ". Προσφέρει αξιόπιστες & οικονομικές ασφαλίσεις που εξασφαλίζουν σιγουριά και απελευθερώνουν παραγωγικές δυνάμεις για
ευημερία και ανάπτυξη.

 

                ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

         ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ                    ΛΟΓΙΣΤΕΣ                    ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
      

                                                                                                                    ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

        DRONE                      ΕΤΑΙΡΙΕΣ SECURITY              ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
    

                                        ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ            ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ